Преводи

Художествена литература, фирмена и лична кореспонденция, интернет сайтове, декларации, справки, специализирани текстове в различни области, устен превод по време на срещи, и т.н.

Ние ви предлагаме:

  • бързи и качествени ПИСМЕНИ преводи
  • устни преводи на срещи, семинари
  • конфиденциалност

За колко време се извършва един превод?
Обикновената поръчка, при обем до 5 страници на ден, се извършва за срок от 3 до 5 работни дни. Бързата поръчка - до 3 работни дни, и икспресната, в зависимост ат абема и сложността на текста, се извършва до 8 часа от поръчването. 

Как се изчисляват цените на преводите
Страница превод по БДС се равнява на 1800 знака с интервалите между думите от преведения вече текст. Можете сами да изчислите това в Microsoft Word от менюто Tools, след това командата Word Count. Появява се прозорец, в който Characters (with spaces) е броят на знаците в отворения от вас файл. Преводи на документ, по-малки от 1800 знака (например лична карта) се таксуват като едно страница.

За поръчки по-големи от 100 страници сроковете и цената се договарят отделно.

За повече информация за подаване и получаване на поръчка, можете да се свържете с нас: luckycenter@abv.bg

Обучението в Лъки Център

Обучението при нас е съобразено с вашите цели. 

• Подробна и точна оценка на нивото и езиковите ви потребности

• Индивидуално внимание и постоянно наблюдение на напредъка ви
 
• Активно участие на всички курсисти в часа

• Актуални и разнообразни подходи и методи на обучение

• Опитни и отзивчиви преподаватели

• Приятна творческа атмосфера

• Малки групи и индивидуално обучение

• Допълнителни извънкласни занимания, материали и интернет обучение

• Удобно местоположение в центъра на София

Полезно