Курсове и уроци. Цени и график.

Онлайн курсовете се провеждат в реално време чрез платформите ZOOM и Skype. 
Предлагаме курсове за деца и възрастни. Обучението е съобразено с ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА и се извършва по съвременни учебни системи на издателствата Cambridge University Press, Oxford University Pess, MacMillan, Express Publishing, Pearson Longman.

ВИД КУРС КОГА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ЦЕНА

 

     

* Групите по Общ английски се сформират при минимум 5 курсиста. Ако групата не е пълна, Лъки Център си запазва правото да намали броя на часовете - при 4 курсиста: 51 часа на модул, при 3 курсиста: 45 часа на модул.
*Онлайн групите се състоят от МАКСИМУМ 6 курсиста. Присъствените групи - от максимум 9 курсиста.
* Цената на курса НE ВКЛЮЧВА учебните помагала. Те се заплащат отделно.
*1уч.ч.= 45 мин. 
*Пропуснати часове от курсистите в група на подлежат на възстановяване или компенсиране. 
*Западване на място в група - такса 50 лв /цената се приспада при внясане на основната такса/. При отказ от записване таксата НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА.
* След записване на курс в Лъки Център в случай на отказ от участие в курса от Ваша страна, на който и да било етап от обучението, по независещи от Лъки Център причини, внесената такса НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА. 
*Предварителен отказ от участие в курс е възможен до 48 часа преди началота на курса. В този случай се удържат 10% от общата цена на курса, обвързани с административни разходи.
*Изучавалите вече английски курсисти се явяват на диагностичен тест /писмен и устен/преди записване. Таксата за диагностичния тест е 40 лв и при последващо записване за курса се приспада при внасяне на основната такса.

ОТСТЪПКИ за обучение в групи:
* 5% отстъпка "Доведи приятел" и за двамата курсисти.
* 5% отстъпка при РАННО ЗАПИСВАНЕ- до 20 дни преди началото на курса.
* 5% отстъпка за наши курсисти, които записват следващо ниво.
Отстъпките се ползват само при внасяне на пълната такса преди стартирането на курса!
**Със заплащането на таксата курсистите приемат гореупоменатите условия и се считат записани за курса.

ВИДОВЕ КУРСОВЕ И УРОЦИ


   ОБЩ АНГЛИЙСКИ
/за деца и възрастни/


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ по заявка

Туризъм 
Хотели и кейтъринг
Готвене
Фризьорски салон 
Кол център
Бизнес
Стюардеси
Медицински сестри
Учител в детска градина
Лични асистенти
Таксиметрови шофьори

►ПОДГОТОВКА за ИЗПИТИ

IELTS, TOEFL, KET, PET, FCE, CAE, CPE;
матура и кандидатстудентски изпити

РАЗГОВОРНИ КУРСОВЕ, weSpeak 

Общ разговорен, weSpeak
Граматика
Grammar through Speaking
Британско и американско общество и култура
Book Club 
Film Club

► СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ

Презентации
Кореспонденция, имейли
Писане на есе
Бизнес английски 


► БЪЛГАРСКИ за ЧУЖДЕНЦИ
Обучението в Лъки Център

Обучението при нас е съобразено с вашите цели. 

• Подробна и точна оценка на нивото и езиковите ви потребности

• Индивидуално внимание и постоянно наблюдение на напредъка ви
 
• Активно участие на всички курсисти в часа

• Актуални и разнообразни подходи и методи на обучение

• Опитни и отзивчиви преподаватели

• Приятна творческа атмосфера

• Малки групи и индивидуално обучение

• Допълнителни извънкласни занимания, материали и интернет обучение

• Удобно местоположение в центъра на София

Полезно