За нас

Лъки Център е център за изучаване на английски език и британско и американско общество и култура. Извършваме и преводачески услуги. Курсовете ни са предназначени както за възрастни, така и за деца. Акцентът в работата ни е да се адаптираме бързо и адекватно към конкретните езикови нужди и стил на учене на всеки курсист. Разработваме и прилагаме нови методи за езиково обучение чрез разговор, weSpeak. Непрестанно подобряваме и развиваме методите си, за да отговаряме на динамичните промени в съвременния живот, които рефлектират в изучаването на чуждия език и представляват интересно предизвикателство за нас. 

Защо за повечено хора е толкова трудно да научат чужд език? 
Получава се така, защото е важно не просто да се запишеш на курс и да учиш механично. Важно е КАК учиш.

Ние считаме, че всеки усвоява чужд език по различен начин в зависимост от своите особености и е грешка да се прилагат едни и същи методи и стил за всеки. Най-простият пример - някои хора се чувстват добре, когато учат в група, други - индивидуална, трети - и по двата начина. 

Нашият подход
Заедно с Вас ние правим точен първоначален анализ не само на Вашите конкретни езикови нужди, но и на Вашия стил на учене и индивидуалност. След това определяме стъпките, които ще следваме. Това се прави с писмен и/или устен диагностичен тест, както и в обикновен разговор. Едва след това започваме обучението. Много хора се оплакват, че учат чужд език цял живот и нищо не знаят или не могат да осъществят успешна комуникация чрез наученото. Точно това искаме да избегнем. Правилният анализ на езиковите Ви нужди и изграждането на съответната стратегия за учене Ви спестява време, средства и енергия. 

Цел
Целта ни е веднъж завинаги трайно да усвоите това, което учите и веднага да го приложите. Ние сме екип от филолози, който е преминал през целия процес на учене на чужд език и знаем колко скучен и труден може да бъде. Ето защо искаме да го направим лесен за Вас. Това е нашата задача - да преработим трудната част и да Ви поднесем чуждия език в "смляна" форма. Не искаме да бъдете обикновен ученик. Караме Ви веднага да прилагате това, което учите.

Искаме да бъдете равноправен и активен участник във Вашата езикова кариера. В крайна сметка пред Вас е цял един нов свят, който Чака да общувате с него. Ще се изненадате колко приятен може да бъде процесът, наречен учене на чужд език. 

След успешно завършване на курса на обучение, всеки курсист получава удостоверение за завършен езиков курс на съответното езиково ниво. Удостоверението е съобразено със стандартизираните нива на езикова компетентност, определени в Общата европейска езикова рамка. 

Обучението в Лъки Център

Обучението при нас е съобразено с вашите цели. 

• Подробна и точна оценка на нивото и езиковите ви потребности

• Индивидуално внимание и постоянно наблюдение на напредъка ви
 
• Активно участие на всички курсисти в часа

• Актуални и разнообразни подходи и методи на обучение

• Опитни и отзивчиви преподаватели

• Приятна творческа атмосфера

• Малки групи и индивидуално обучение

• Допълнителни извънкласни занимания, материали и интернет обучение

• Удобно местоположение в центъра на София

Полезно